Heb jij de juiste motivatie? | Your Plant-Based Coach

Motivatie is een begrip dat niet goed wordt begrepen en heel vaak verkeerd wordt gebruikt.

Veel mensen denken bij ‘het hebben van motivatie’ namelijk dat het een of andere ‘magische knop’ is die je moet omzetten en of dat je ergens ‘zin in moet hebben’.

Of we denken aan iemand met heel veel wilskracht en een ijzersterke discipline, die overal zin in heeft en alles leuk vindt wat hij of zij doet. Maar dit is totaal niet wat motivatie is.

Ja, iets leuk vinden is een uitstekende vorm van motivatie, maar je hoeft iets niet altijd leuk te vinden om tóch van de bank te komen.

Waar het om gaat is dat je een goede reden hebt om iets te doen….

Wat is motivatie?

Motivatie gaat over wat ons wel of niet aanzet tot actie.

Als we het hebben over motivatie, dan gaat het daarom altijd over onze waarden, want die bepalen wat wij belangrijk vinden en wat onze (bewuste en onbewuste) en dominante drijfveren zijn.

Dit kan uiteraard uit onszelf komen, maar we kunnen ook heel erg gedreven worden door waarden van buitenaf, die uiteindelijk ten koste kunnen gaan van onze vitaliteit.

Het is dus belangrijk om te weten waar jouw ‘motivatie’ vandaan komt en wat jouw waarden zijn en waarom je doet wat je doet en iets heel graag wilt.

Gebrek aan motivatie?

De boodschap die we vandaag de dag van veel zelfhulpcoaches te horen krijgen is dat je alles kunt bereiken, als je het maar graag genoeg wil en als het je dan niet lukt, dat je het dan blijkbaar niet écht wil en nóg beter je best moet doen.

De realiteit is echter veel complexer, omdat mensen geen voorspelbare machines zijn en er allerlei interne en externe factoren zijn die bepalen of mensen wel of niet in actie komen en in staat zijn om de ‘juiste’ beslissingen te nemen.

Iets willen betekent niet, dat je het ook daadwerkelijk kunt (volhouden).

We weten meestal wel wat goed is voor ons, maar toch doen we het niet en we handelen veel meer uit emotie, dan we denken of zouden willen.

Dit komt omdat ons gedrag gestuurd wordt door allerlei psychologische, biologische en sociologische factoren, zoals;

  1. Onze waarden: wat wij zinvol en belangrijk vinden in ons leven.
  2. Onze omgeving: we hebben een behoefte aan veiligheid, binding en erkenning van anderen.
  3. Onze emoties: we maken geen rationele, maar emotionele beslissingen en hebben een behoefte aan controle.
  4. Onze luiheid: we hebben moeite met verandering, omdat we van nature ‘geprogrammeerd’ zijn om energie te besparen.

Deze factoren hebben een hele grote invloed op onze motivatie, de keuzes die we maken en of we iets kunnen volhouden of niet.

Verschillende vormen van motivatie

Als je ooit eens geprobeerd hebt om iets aan je leven of je leefstijl te veranderen, dan zal je ongetwijfeld gemerkt hebben dat je niet altijd ‘gemotiveerd’ bent om in actie te komen.

Dit is bij veel mensen geen gebrek aan motivatie, maar heel vaak de verkeerde motivatie.

Ze hebben dan waarschijnlijk nog niet helder gemaakt waarom iets belangrijk voor ze is en waar hun motivatie vandaan komt.

Er zijn namelijk verschillende vormen van motivatie.

Het is belangrijk om deze te onderscheiden, omdat de verkeerde motivatie leidt tot meer negatieve stress, minder autonomie en een minder vitaal leven.

Deze vijf vormen van motivatie zijn:

1. Iets leuk/interessant vinden

Dit is één van de beste vormen van motivatie die wordt gedreven door de activiteit zelf.

Voorbeelden hiervan zijn: Vissen, sporten, muziek maken, lezen, etc., omdat je het leuk vindt. Oftewel: het doen zelf is het doel.

2. Iets belangrijk/waardevol vinden

Innerlijk gedreven worden omdat het overeenkomt met je persoonlijke waarden of omdat je het belangrijk vindt.

Bijvoorbeeld: Stoppen met roken, omdat je je gezondheid belangrijk vindt. Of geen vlees meer eten, omdat je niet wilt bij dragen aan de bio-industrie.

3. Iets nodig hebben

Dit betekent dat het overeenkomt met een ander persoonlijk/hoger doel.

Bijvoorbeeld: Sporten/trainen, omdat je een medische keuring wilt halen. Of studeren voor het behalen van een diploma.

4. Iets jezelf opleggen

Hierbij worden we voornamelijk gedreven zelfopgelegde druk (een schuldgevoel, angst, schaamte, perfectionisme, etc.), de drang naar externe waardering of de verwachting van anderen.

Voorbeelden hiervan zijn: Overwerken uit angst voor het verliezen van je baan. Een afspraak/verjaardag niet afzeggen, omdat je je anders schuldig voelt. Of op een streng dieet gaan, omdat je je schaamt voor je uiterlijk.

5. Externe druk of beloning

Hierbij worden we voornamelijk gedreven door te voldoen aan externe druk of een externe beloning.

Voorbeelden hiervan zijn: Sporten omdat je partner of je werkgever dit belangrijk vindt. Of niet te hard rijden in het verkeer, omdat je anders een boete krijgt. Of een baan/werk aan nemen alleen maar vanwege het geld.

De juiste motivatie

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de eerste drie vormen van motivatie het allerbeste zijn om je gewenste gedrag uiteindelijk vol te kunnen houden.

Dit komt omdat er bij deze vormen sprake is van veel meer autonomie – en hoe meer autonomie (=vrijwilligheid) we ervaren, hoe meer ruimte we hebben om te kunnen leven.

Extern gedreven motivatie waarbij je (te veel) inlevert op je autonomie houdt meestal niet lang stand en kan vaak leiden tot meer negatieve stress.

Het is daarom belangrijk om dit bij jezelf te gaan onderzoeken.

Om dit voor jezelf te bepalen kun je jezelf de volgende vragen stellen:

1. Doe ik dit, omdat ik het leuk vind en inspireert?
2. Doe ik dit, omdat ik het belangrijk vind en past het bij mijn persoonlijke waarden?
3. Doe ik dit, omdat ik het nodig heb en draagt dit bij aan mijn hogere/langere termijn doel?

Kun jij deze vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heb je de juiste motivatie ‘gevonden’!

Willen wat je moet

Verkeerde waarden leiden tot de verkeerde motivatie en tot meer negatieve stress en minder vitaliteit.

Het is echter niet altijd eenvoudig om bij onszelf te ontdekken wat onze (onbewuste) drijfveren zijn en welke waarde er daadwerkelijk bovenaan staat.

Wat is jouw hoogste waarde? Waarom doe jij wat je doet, en voor wat of voor wie?

Leef jij van binnen naar buiten, volgens je eigen waarden, of wordt je grotendeels gedreven door allerlei invloeden van buitenaf en heb je het idee dat je van alles ‘moet’?

Dit is belangrijk om te onthouden:

Als je de dingen die je ‘moet doen’ ook echt ‘wil doen’, dan doe je het goed.

Om hier meer inzicht in te krijgen zijn er nog een aantal vragen die je jezelf kunt stellen.

Wees hierbij wel extreem eerlijk tegenover jezelf en vraag jezelf af waarom je het écht wilt en waarom je hier zoveel waarde aan hecht.

Op deze manier kun je erachter komen of je motivatie intrinsiek is of juist heel erg extern gedreven is en ten koste gaat van je autonomie.

  • Wat is mijn doel?
  • Waarom is dit zo belangrijk voor me? En waaruit blijkt dat dan?
  • Wil ik dit echt zelf of komt het meer van buitenaf?
  • Wat als dit me niet lukt en ik mijn doel niet behaal?
  • Wat zijn dan de gevolgen en wil ik het dan nog steeds?
  • Is er een andere reden om dit wel/niet te doen?

Heb jij de juiste motivatie? Laat het ons weten!

Hulp nodig?