Heb jij de juiste motivatie? | Your Plant-Based Coach
 • Call: +31 6 30 88 24 23

Heb jij de juiste motivatie?

Onze persoonlijke waarden bepalen wat wij belangrijk vinden en staan aan de basis van onze (bewuste en onbewuste) drijfveren.

Oftewel; onze waarden bepalen onze doelen en onze motivatie.

Het is daarom belangrijk om erachter te komen wat deze waarden zijn en waarom we doen wat we doen.

Omdat goede waarden (met de juiste intentie) ervoor zorgen dat we de juiste motivatie hebben om ons doelen na te streven en meer uit ons leven te kunnen halen.

Wat is motivatie?

Motivatie is in feite datgene wat ons aanzet tot actie.

Deze motivatie kan uit jezelf komen of van buitenaf. We spreken dan van intrinsieke motivatie of van extrinsieke motivatie.

Motivatie wordt echter door veel mensen verkeerd gebruikt of geïnterpreteerd.

Bij ‘het hebben van motivatie’, denken we namelijk meestal aan iemand met veel wilskracht die het leuk vindt wat hij doet.

Of we denken dat het een of andere ‘magische knop’ is die ervoor zorgt dat je actie komt.

Maar dit is niet wat motivatie is.

Iets leuk vinden is uitstekende vorm van motivatie, maar je hoeft iets niet altijd leuk te vinden om het tóch te gaan doen.

Waar het om gaat is dat je voor jezelf één of meerdere goede redenen hebt om je tot actie aan te zetten.

Jezelf motiveren betekent daarom dat je er achter komt: WAAROM je iets doet, WAAROM je dat belangrijk vindt, en WAT je daarvoor WILT doen en laten.

Gebrek aan motivatie?

De boodschap die je vandaag de dag te horen krijgt, is dat je als je iets heel graag wilt je vervolgens vanzelf de motivatie vindt om het ook daadwerkelijk te gaan doen.

En dat als het je niet lukt, je het blijkbaar niet genoeg wilt.

Maar de realiteit is veel complexer dan, omdat er heel veel interne en externe factoren zijn die bepalen of mensen wel of niet in actie komen en in staat zijn om de ‘juiste’ beslissingen te nemen.

Iets willen betekent niet dat je het ook daadwerkelijk kunt (volhouden).

We weten meestal wel wat goed is voor ons, maar toch doen we het niet en we handelen veel meer uit emotie, dan we denken of zouden willen.

Dit komt omdat ons gedrag gestuurd wordt door allerlei psychologische, biologische en sociologische factoren, zoals;

 • Onze waarden; wat wij zinvol en belangrijk vinden in ons leven.
 • Onze emoties; we maken geen rationele, maar emotionele beslissingen en hebben een behoefte aan controle.
 • Onze luiheid; we hebben moeite met verandering, omdat we van nature ‘geprogrammeerd’ zijn om energie te besparen.
 • Onze omgeving; we hebben een behoefte aan veiligheid, binding en erkenning van anderen.

Deze factoren hebben een hele grote invloed op onze motivatie en de keuzes die we maken.

Verschillende vormen van motivatie

Als je ooit in je leven geprobeerd hebt om iets aan jezelf of aan je leefstijl te veranderen, dan zal je ongetwijfeld gemerkt hebben dat je niet altijd ‘gemotiveerd’ bent om in actie te komen.

Dit is bij veel mensen geen gebrek aan motivatie, maar heel vaak de verkeerde motivatie.

Ze hebben dan waarschijnlijk nog niet helder gemaakt waarom iets belangrijk voor ze is en waar hun motivatie vandaan komt.

Er zijn namelijk verschillende vormen van motivatie.

Het is belangrijk om deze te onderscheiden, omdat de verkeerde motivatie leidt tot meer negatieve stress, minder autonomie en een minder vitaal leven.

Deze zes vormen van motivatie zijn:

1. Iets leuk/interessant vinden

Dit is één van de beste vormen van motivatie die wordt gedreven door de activiteit zelf.

Voorbeelden hiervan zijn: Vissen, sporten, muziek maken, lezen, etc., omdat je het leuk vindt.

Oftewel; het doen is het doel.

2. Iets belangrijk/waardevol vinden

Innerlijk gedreven worden omdat het overeenkomt met je persoonlijke waarden of omdat je het belangrijk vindt.

Bijvoorbeeld: Stoppen met roken, omdat je je gezondheid belangrijk vindt. Of geen vlees meer eten, omdat je niet wilt bij dragen aan de bio-industrie.

3. Iets nodig hebben

Dit betekent dat het overeenkomt met een ander persoonlijk/hoger doel.

Bijvoorbeeld: Sporten/trainen, omdat je een medische keuring wilt halen. Of studeren voor het behalen van een diploma.

4. Iets jezelf opleggen

Hierbij worden mensen voornamelijk gedreven door zelfopgelegde druk (een schuldgevoel, angst, schaamte, perfectionisme, etc.), de drang naar externe waardering of de verwachting van anderen.

Voorbeelden hiervan zijn: Overwerken uit angst voor het verliezen van je baan. Een afspraak/verjaardag niet afzeggen, omdat je je anders schuldig voelt. Of afvallen omdat je je schaamt voor hoe je eruit ziet.

5. Externe druk of beloning

Hierbij worden mensen voornamelijk gedreven door te voldoen aan externe druk of een externe beloning.

Voorbeelden hiervan zijn: Sporten omdat je partner of je werkgever dit belangrijk vindt. Of niet te hard rijden in het verkeer, omdat je anders een boete krijgt. Of een baan/werk aan nemen alleen maar vanwege het geld.

De juiste motivatie

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de eerste drie vormen van motivatie het allerbeste zijn om je gewenste gedrag uiteindelijk vol te kunnen houden.

Dit komt omdat er bij deze vormen sprake is van veel meer autonomie. En hoe meer autonomie (=vrijwilligheid) we ervaren, hoe meer ruimte we hebben om te kunnen leven.

Extern gedreven motivatie waarbij je (te veel) inlevert op je autonomie houdt, meestal niet lang stand en kan vaak leiden tot meer negatieve stress en minder vitaliteit.

Het is daarom belangrijk om dit bij jezelf te gaan onderzoeken.

Om dit voor jezelf te bepalen kun je jezelf de volgende vragen stellen:

1. Doe ik dit, omdat ik het leuk vind?
2. Doe ik dit, omdat ik het belangrijk vind en past het bij mijn persoonlijke waarden?
3. Doe ik dit, omdat ik het nodig heb en draagt dit bij aan mijn hogere/langere termijn doel?

Kun jij deze vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heb je de juiste motivatie ‘gevonden’!

Wat is jouw hoogste waarde?

Verkeerde waarden leiden tot de verkeerde motivatie en meestal tot meer negatieve stress en minder vitaliteit.

Het is echter niet altijd eenvoudig om bij onszelf te ontdekken wat onze (onbewuste) drijfveren zijn en welke waarde er daadwerkelijk bovenaan staat.

Waarom doe jij wat je doet, en voor wat of voor wie?

Leef jij van binnen naar buiten, volgens je eigen waarden, of wordt je grotendeels gedreven door allerlei invloeden van buitenaf?

Om hier inzicht in te krijgen zijn er weer een aantal vragen die je jezelf kunt stellen.

Op deze manier kun je erachter komen waarom je iets écht wilt en of deze motivatie intrinsiek of juist heel erg extern gedreven is en ten koste gaat van je autonomie:

 • Wat is jouw doel? Wat wil je heel graag bereiken of veranderen?
 • Waarom is dit zo belangrijk voor je? En waaruit blijkt dat dan?
 • Waarom wil je dit écht?
 • Hoe erg zou het zijn als er niets verandert of als je dit niet bereikt?
 • Wat zijn dan gevolgen? Welke invloed heeft dit op je leven?
 • Wil je het nu nog steeds? Of heb je een andere reden gevonden om het wel/niet te doen?

Heb jij de juiste motivatie? Laat het ons weten!

Hulp nodig?