Iedereen die wel eens een poging heeft gedaan om iets in zijn leven te veranderen weet dat dit niet eenvoudig is.

Ons gedrag is namelijk voor het grootste gedeelte het resultaat van gewoontes die we al jaren in stand houden en ons lichaam en brein geven (veel) weerstand op het moment dat we iets anders moeten doen.

Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat iets verandert? Hoe ontstaat verandering en wat is de beste manier om dit te doen?

Hoe ontstaat verandering?

Er zijn verschillende theorieën die het concept van gedragsverandering weergeven. Eén daarvan is het “Transtheoretical Model of Change” of TTM, dat ook wel het “Stages of Change” model wordt genoemd.

Bij dit model wordt het veranderproces opgedeeld in 5 verschillende fases:

1. Openstaan / ontkennen (pre-contemplation)

Dit is de fase waarbij mensen niet open staan voor verandering of helemaal niet (h)erkennen dat er een probleem is. Er is veel weerstand om te veranderen en in deze fase zullen mensen de noodzaak om te veranderen niet in zien en de oorzaak vaak buiten zichzelf zoeken.

2. Begrijpen / erkennen (contemplation)

Tijdens deze fase worden mensen zich meer bewust van het probleem en ontstaat er inzicht en wil om er iets aan te doen. In deze fase schakelen mensen  vaak hulp in van buitenaf (coach of andere professional) om ze hierbij te helpen.

3. Willen / verkennen (preparation)

In deze fase maken mensen plannen en gaan daadwerkelijk actie ondernemen om iets aan het probleem te doen.

4. Actie / doen (action)

Je zult actie moeten ondernemen en iets moeten gaan doen om (iets) te veranderen. Deze vierde is een hele belangrijke fase waarin je echt je verantwoordelijkheid neemt en stappen neemt om te veranderen.

Dit is voor de meeste mensen ook één van de lastigste en meest frustrerende fases, omdat het gepaard gaat met veel vallen en opstaan en blijven zoeken naar wat werkt en wat niet.

5. Volhouden (maintenance)

Wanneer je iets wilt veranderen in je leven, dan moeten het uiteindelijk nieuwe gewoontes worden om te voorkomen dat je weer terugvalt.

Dit duurt meestal langer dan je denkt (> minimaal 6 maanden of langer) en betekent dat je vooral moet blijven focussen op de positieve resultaten en jezelf beloont voor je nieuwe gedrag.

Daarbij helpt het om voor jezelf te weten en op te schrijven wat jouw motivatie om te veranderen is.

De juiste motivatie

Het bovenstaande model geeft wel een goede indicatie, maar om iets te veranderen in je leven hoef je niet altijd door deze verschillende fases heen. Waar het ook vooral om draait is het vinden van de juiste motivatie.

Motivatie betekent dat je een goede reden hebt om iets te doen. Anders zal je nooit actie ondernemen en er uiteraard ook geen verandering plaats vinden.

Dit betekent (in tegen stelling tot wat veel mensen denken) niet dat je op zoek moet naar een schakelaar of één of andere knop moet omzetten, maar dat je erachter komt waarom je het doet en wat de reden is waarom je (iets) wilt veranderen.

Veel mensen hebben echter geen goede reden of de verkeerde vorm van motivatie die ervoor zorgt dat ze niet veranderen of het niet lang volhouden en vaak weer terug vallen in hun oude gedrag.

Veranderen draait dus om het hebben van de juiste motivatie. Hierbij maken we onderscheidt tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.

Extrinsieke motivatie
Dit is een vorm van motivatie die van buitenaf komt en meestal niet lang stand houdt. Dit zijn voldoen aan externe druk of beloningen of vanuit schaamte  of schuldgevoel of de drang naar externe waardering

Bijvoorbeeld:

“Ik moet afvallen, omdat ik te dik ben.”
“Ik doe het, omdat het moet van mijn baas.”
“Als ik niet sport, dan voel ik me schuldig.”
“Als ik die promotie haal, dan ben ik goed genoeg.”

Intrinsieke motivatie
Dit is de betere vorm van motivatie. Deze vorm van motivatie houdt langer stand en sluit aan bij wat je daadwerkelijk wilt en past bij jouw persoonlijke normen en waarden.

Bijvoorbeeld:

“Ik sport, omdat ik het leuk vind.”
“Ik beweeg dagelijks, omdat ik dit belangrijk vind.”
“Gezond eten hoort bij wie ik ben.”

Wil jij écht iets blijvend veranderen in je leven? Ga dan op zoek naar een goede intrinsieke reden die jou het meeste motiveert!

Dit zorgt ervoor dat je het langer kunt volhouden en het uiteindelijk deel uitmaakt van jouw gedrag.

Hulp nodig bij het veranderen van je leven en het vinden van de juiste motivatie? Klik hieronder voor meer informatie.

Ook interessant om te lezen

Geef een reactie

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*